Leibniz WoM: Skola – Pro

Leibniz World of Math  är ny reformerad matematikundervisning för den digitala världen  bestående av:

Leibniz School ger konkret innehåll och mening åt den nya kursplanen 2017-19 med programmering del av skolmatematiken, som speglar matematikens kraft frigjord genom programmering =  digitala samhällets motor.

Leibniz School inbjuder till fortbildning för lärare för att möta den nya läroplanen för matematik + programmering. Se NCM Zoom-Seminar 19/11 2020 16-17.30.

Leibniz School ger nya svar på skolmatematikens frågor om vad, varför och hur, när de traditionella svaren inte längre är giltiga i det digitala samhället.

Leibniz WoM är ett unikt koordinerat program med varierande djup och bredd över alla nivåer med beräkning som ledande princip, uttryckt i DigiMat Kursplan för matematik + programmering. DigiMat använder den lätthanterliga p5.js JavaScript web editor.

Leibniz WoM kombinerar formell symbolisk matematik med programmering till en syntes, som kan tjäna många olika elever på olika nivåer och med olika intressen och kapaciteter, under motto matematik+programmering:

  • Programmering ger matematik en Turbo.
  • Matematik ger programmering mening och mål.  

Leibniz WoM konstruerar alla matematiska objekt via beräkning styrd av datorprogram skrivna i den symboliska matematikens språk, där objektens egenskaper framväxer per konstruktion.

Leibniz School är lärande-genom-konstruktion vilket ger eleven en aktiv roll i vad som kan ses som byggande av datorspel som interaktion människa-maskin, vilket kan fånga det unga sinnet.

Leibniz School är begripligt, eftersom en princip för konstruktion kan förstås tillsammans med egenskaper per konstruktion. DigiMat är användbart genom att låta princip omsättas till praktik genom beräkning.

Matematik är unikt som vetenskap genom att det mest enkla direkt kan koppla till det mest avancerade. DigiMat använder samma konstruktiva principer över alla nivåer, att jämföra med ett musikinstrument som spelas av både novis och proffs på i princip samma sätt.

Leibniz School lyfter skolmatematiken långt bortom traditionella gränser. Jämför DigiMat med Skolverkets nya kursplan. Se också Analys av Skolverkets kursplan.

Leibniz WoM är förankrat på högsta akademiska/professionell nivå, vilket garanterar att det som görs på elementär nivå nära hänger ihop med det som görs på toppnivå. DigiMat erbjuder ett topp-rep som gör det möjligt att alla kan klättra till vilken nivå som helst.

DigiMat:

  • digitala samhällets skolmatematik
  • mer, lättare och roligare för alla elever
  • kan startas nästa mattelektion tillsammans med elever
  • revolution (omärklig, jfr mobilen)

Titta igenom:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s