DigiMat vs Ny Kursplan

Skolverkets nya kursplan för matematikämnet i grundskolan kan sammanfattas:

  • Taluppfattning och de 4 räknesätten:  åk 1-9.
  • Proportionell förändring: åk 5-9.
  • Lite visuell programmering:  åk 4-6.
  • Lite visuell och text programmering: åk 7-9.
  • Likhetstecknets betydelse: åk 1-9.
  • Lite elementär geometri och algebra, likformighet: åk 4-9.

Sammantaget ett mycket reducerat program med liten progression över årskurser, med de fyra räknesätten som ledstjärna under hela 9 år. Ineffektivt och intressedödande.

DigiMat kursplan för grundskolan täcker mer än Skolverkets läroplan för gymnasiet och mer därtill, se Basics för konkret realisering.

DigiMat kursplan för gymnasiet täcker mer än typisk läroplan för högskola grundnivå, se Basics  och Model Workshop för konkret realisering.

DigiMat kan ge alla elever betydligt mer än existerande program genom att kombinera begriplighet med kraftfullhet i en syntes av matematik+programmering. Effektivt och stimulerande, för alla elever.

DigiMat leder elever tidigt (så snart man kan läsa och skriva) till textprogrammering. Speciellt programmerar elever själv från scratch en räknedosa för de fyra räknesätten under tidiga skolår. Detta  frigör tid från manuell räkning till högre syften, inte genom black box utan förståelse, utan genom mjukvara som eleven själv skrivit genom att förstå principer för räkning och som eleven därmed kan säga sig ha rätt att använda sig av genom hela livet. Eleven går vidare och programmerar en mini-räknare för elementära funktioner. Se Pocket Calculator.

Jämför med existerande kursplan där “taluppfattning” ägnas merparten av tiden under 9 långa år. Jämför med DigiMat Pre som ger redan förskolebarn en god taluppfattning.