FortBildning för Lärare

Till Skolledare och Lärare i Matematik/Teknik/Naturvetenskap

DigiMat är unik ny matematikutbildning för det digitala samhället i ett tematiskt sammanhållet program från tidig skola till professionell nivå utvecklat av ledande akademisk/professionell kompetens vid KTH, omfattande

DigMat School inbjuder till fortbildning för lärare på nätet, som direkt kan omsättas i elevundervisning på nätet inte minst i tider av Corona. Fortbildningen kan göras tillsammans med eleverna med start nästa matematiklektion med ett klick, där man börjar (helt) från scratch och sedan låter dynamiken visa väg och omfattning. 

DigiMat School uppfyller i rikt mått den nya läroplanen med programmering som en del av undervisningen matematik och teknik med Kursplan och Kursmaterial allt efter stadium och intresse:

Matematik ger programmering mening. Programmering ger matematik turbo. Matematik+programmering är ett nytt paradigm för skolan, och livet.

Läraren kan med fördel genomföra fortbildningen i direkt samspel med elever i klassrum eller på nätet, där läraren läser text och öppnar dörrar och elever i interaktion utnyttjar sina färdigheter att använda mobil och platta. 

Nästa mattelektion kan startas med ett klick: Get Started. Prova!

DigiMat School är konstruktiv matematik där all matematik skapas genom datorprogram byggda med den formella matematikens språk. Genom att själv bygga matematik lär eleven sig både förstå och använda matematik enligt principen

  • beskriv världen med matematikens språk
  • simulera världen med datorns beräkningskraft
  • förstå och kontrollera världen.

DigiMat School kan följas av alla lärare oberoende av stadium, eftersom man börjar med det mycket enkla och stegvis går framåt så långt man önskar.

Om Du som lärare känner Dig osäker på hur Du skall integrera programmering i matematik/teknik, så är detta fortbildningen för Dig. 

Om Du som lärare är någorlunda van vid programmering, så finner Du här många vägar till vidare utveckling av Din undervisning i matematik/teknik med DigiMat Pro som topp. Även om Du är math/computer wiz, så kan Du hitta nytt material till Din undervisning.

Det rika kursmaterialet ställs till förfogande utan kostnad, tillsammans med en Help Desk som stöd till lärare att komma igång och komma vidare. Kontakta Help Desk genom jjan@kth.se eller claesjohnson@gmail.com.

DigiMat Pre utvecklas tillsammans med pedagoger och lärarutbildare vid Stockholms Universitet med stöd av Vinnova.

DigiMat School för grundskola-inledande högskola är en vidareutveckling av ett omtalat reformprojekt för högskolan (BodyandSoul).

DigMat Pro innehåller edX MOOC kurser som följts av 10.000-tals studenter som KTHs mest framgångsrika web-utbildning. DigiMat Pro kopplar direkt till avancerad industri.

Johan Jansson bitr prof beräkningsteknik KTH    jjan@kth.se

Claes Johnson prof em tillämpad matematik KTH    claesjohnson@gmail.com