Till Lärare

DigiMat är ny matematikutbildning för det digitala samhället i ett tematiskt sammanhållet program från tidig skola till högsta professionella nivå enligt principen

  • beskriv världen med matematikens språk
  • simulera världen med datorns beräkningskraft
  • förstå och kontrollera världen.

DigiMat har olika stadier/nivåer som överlappar

DigMat inbjuder nu i tider av Corona till fortbildning för lärare på nätet, som kan omsättas i elevundervisning på nätet. Med direkt start med ett klick.

DigiMat möter den nya läroplanen med programmering som en del av undervisningen i matematik och teknik (med tillämpning inom naturvetenskap och ekonomi… ).

DigiMat School kan följas av alla lärare oberoende av stadium, eftersom man börjar med det mycket enkla och stegvis når ökad komplexitet.

Om Du känner Dig osäker på hur Du skall integrera programmering i matematik/teknik, så är detta kursen för Dig. Vi startar från scratch utan särskilda förkunskaper.

Om Du är någorlunda van vid programmering, så finner Du här många vägar till vidare utveckling av Din undervisning i matematik/teknik med Pro som topp.

Även om Du är math/computer wiz, så kan Du hitta nytt material till Din undervisning.

Vi ger stöd på nätet för de lärare som anmäler sig för testa DigiMat som fortbildning för sig och sina elever. Man kan också starta själv. Allt finns redo på nätet.

Feed-back är viktig: DigiMat är under (ständig) utveckling, sedan flera år.

DigiMat Pre utvecklas tillsammans med pedagoger och lärarutbildare vid Stockholms Universitet med stöd av Vinnova.

DigiMat School för grundskola-inledande högskola är en vidareutveckling av ett omtalat reformprojekt för högskolan (BodyandSoul).

DigMat Pro innehåller edX MOOC kurser som följts av 10.000-tals studenter som KTHs mest framgångsrika web-utbildning. DigiMat kopplar direkt till avancerad industri inom aerodynamik och mekanik med tillämpningar inom tex fysiologi.

Välkommen att testa ideer, metoder och möjligheter att ge Din undervisning nytt liv på nätet. Samt ge feed-back. Hör av Dig. Vi ger så mycket stöd som vi hinner med. Allt är dynamiskt och under utveckling. Målet är en ny matematikutbildning för skola och högskola, för det digitala samhället.