Till Skolledare

Skolverkets nya läroplan i matematik 2018 föreskriver att programmering skall vara en del av matematikämnet. Den nya läroplanen speglar den nya roll som matematik tillsammans med datorn spelar i det nya digitala samhället.

Skolverket ger uppdraget att realisera den nya läroplanen till landets skolledare utan att erbjuda adekvat stöd för hur detta skall gå till.

Effekten är den nya läroplanen med matematik + programmering som det digitala samhällets nya matematikämne, ännu väntar på att realiseras.

Med programmering som integrerad del förändras matematikämnet från grunden eftersom frågorna om vad?, varför? och hur? får helt nya svar.

DigiMat är ett unikt digitalt läromedel utvecklat av ledande akademisk kompetens vid KTH och Chalmers, som ger en konkret realisering av den nya läroplanen för matematik + programmering. 

DigiMat är digital utbildning för både lärare och elever i samklang. DigiMat kan med ett knapptryck öppnas för direkt iscensättning för alla elever i skolan.

DigiMat vitaliserar matematikämnet och öppnar dörrar för stor elevgrupper med skiftande intressen och kapaciteter. DigiMat ger matematikläraren möjlighet att fylla sin roll på ett nytt meningsfullt sätt.